Proračun

PRORAČUN OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI ZA 2024. GODINU

Bilješke uz financijski izvještaj I-VI. za 2024.

Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.1.3

PRORAČUN U MALOM 2024.

Proračun Općine Sveti Petar u Šumi za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu

Prijedlog proračun Općine Sveti Petar u Šumi za 2024. i projekcija 2025. i 2026.

Obrazac za predaju amandmana na prijedlog proračuna za 2024.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sv. Petar u Šumi za 2024.

PROGRAM JAVNIH POTREBA ZA 2024.g.

PROGRAM GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2024.g.

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024.g.

PRORAČUN OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI ZA 2023. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Petar u Šumi za 2023. g.

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023.g.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. g.

Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.1.3

Bilješke uz financijski izvještaj I-XII 2023

Tablice uz obvezne Bilješke 2023

I. IZMJENE Poračuna Općine Sveti Petar u Šumi za 2023. g.

Izmjena Odluke o izvršenju Proračuna Općine Sv. Petar u Šumi za 2023.

IZMJENE PROGRAM JAVNIH POTREBA ZA 2023.g.

IZMJENE PROGRAM GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2023.g.

IZMJENE PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2023.g.

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2023.g..pdf

Proračun u malom 2023.pdf

PLAN PRORAČUNA OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024-2025. g. FINAL.pdf

POLUGODIŠNJE OSTVARENJE PRORAČUNA OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI ZA 2023. GODINU.pdf

PROGRAM JAVNIH POTREBA ZA 2023.g..pdf

POLUGODIŠNJE OSTVARENJE PRORAČUNA OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI ZA 2023. g_.rtf

PROGRAM GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2023.g..pdf

PRORAČUN OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024.-2025.

PROGRAM JAVNIH POTREBA ZA 2023.g..pdf

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2023.g..pdf

Odluke o izvršenju Proračuna Općine Sv. Petar u Šumi za 2023..doc

Plana proračuna Općine Sveti Petar u Šumi za 2023.g i projekcija za 2024-2025.g..rtf

Prijedlog Plana proračuna Općine Sveti Petar u Šumi za 2023.g i projekcija za 2024-2025.g.-I. čitanje.rtf

PROGRAM GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2023.g..pdf

PRORAČUN U MALOM ZA 2022. GODINU, PRORAČUN OPĆINE ZA 2022. I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU

IZMJENE PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2022.g..pdf

PLAN PRORAČUNA OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI ZA 2022. I PROJEKCIJA ZA 2023-2024. godinu.pdf

Izmjena Odluke o izvršenju Proračuna Općine Sv. Petar u Šumi za 2022..doc

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA za 2022. g..doc

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2022.g.pdf

IZMJENE PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2022.g..pdf

Tablica uz obavezne Bilješke za 2022.g..pdf

GODIŠNJI IZVJEŠTA O OSTVARENJU PRORAČUNA OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI ZA 2022. g..rtf

PROGRAM GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2022.g.pdf

IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PRORAČUNA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2022.g..rtf

Izvješće o ostvarenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2022.g..pdf

Obrasci financijskih izvještaja I-XII.xlsx

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.g..pdf

PROGRAM JAVNIH POTREBA ZA 2022.g.pdf

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI ZA 2022. I PROJEKCIJA ZA 2023-2024. g. – I. čitanje.rtf

Odluke o izvršenju Proračuna Općine Sv. Petar u Šumi za 2022..doc

Bilješke uz financijske izvještaje za 2022..pdf

Obrasci financijskih izvjestaja za I-VI 2022..xlsx

IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA 2022.g..pdf

GODIŠNJI IZVJEŠTA O OSTVARENJU PRORAČUNA OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI ZA 2022. g..pdf

Proračun u malom za 2022. godinu.pdf

PLAN PRORAČUNA OPĆINE ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2023. I 2024. GODINU.

Obrasci financijskih izvjestaja za I-VI 2022..xlsx

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PRORAČUNA OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI ZA 2022.G..pdf

PROGRAM GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2022.g.pdf

PROGRAM JAVNIH POTREBA ZA 2022.g.pdf

PLAN PRORAČUNA ZA 2022. I PROJEKCIJA ZA 2023-2024. G..pdf

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2022.g.pdf

PRORAČUN OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI ZA 2021. I PROJEKCIJA ZA 2022.-2023.

Bilješke uz financijske izvještaje za 2021_.pdf

I. IZMJENE PRORAČUNA ZA 2021.g..pdf

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2021.g..xls

PLAN PRORAČUNA OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI ZA 2021. I PROJEKCIJA ZA 2022-2023 GODINU.pdf

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sveti Petar u Šumi za 2021.g..pdf

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sveti Petar u Šumi za 2021.g..rtf

Polugodišnji izvještaj o ostvarenju Proračuna za 2021.g..pdf

Proračun u malom 2021..pdf

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Sv. Petar u Šumi za 2021..pdf

PRORAČUN OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI ZA 2020. I PROJEKCIJA ZA 2021.-2022.

U ovogodišnjoj rubrici Proračun predstavljamo Vam „Proračun u malom“ Općine Sv. Petar u Šumi za 2020. godinu u kojemu je  prikazan sažet i pojednostavljen prikaz Proračuna općine Sv. Petar u Šumi za tekuću godinu. Proračun Općine je najvažniji financijski dokument na kome se zasniva poslovanje i život naše Općine, prihvaćen je na sjednici Općinskog vijeća koja je održana 23. prosinca 2019. godine.

U njemu su prikazani  programi, projekti i aktivnosti na koje se planiraju utrošiti sredstva Proračuna Općine Sv. Petar u Šumi tijekom 2020. godine. Kako bi Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijim, sve aktivnosti u radu Općine možete pratiti na našoj službenoj stranici općine.

U prilogu:

Proračun Općine za 2020. i projekcijom za 2021. i 2022. godinu, Odluka o izvršenju Proračuna Općine za 2020. godinu i  „Proračun u malom za 2020.“

Plan Proračuna Općine Sv. Petar u Šumi za 2020.g i Projekcija za 2021-2022.g.pdf

I. Izmjene Odluke o izvršenju Proračuna Općine Sv. Petar u Šumi za 2020.g..pdf

Izvještaji proračuna za 2020.g..xls

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Sv. Petar u Šumi za 2020. godinu.pdf

Tablice – primici i izdaci u 2020.g..pdf

Proračun u malom 2020..pdf

GODIŠNJI IZVJEŠTA O OSTVARENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU.pdf

I. IZMJENE PLANA PRORAČUNA OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI ZA 2020.g..pdf

Bilješke uz financijska izvješza za 2020.g..pdf

PRORAČUN Općine Sv. Petar u Šumi za 2019.g. i Projekcija za 2020-2021.g.

Temeljem Zakona o proračunu (“Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15), predstavničko tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave je na prijedlog izvršnog tijela do kraja tekuće godine obvezno donijeti proračun za narednu godinu te projekcije za slijedeće dvije godine.Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna za narednu godinu.Navedenim aktima omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršava JUO općine, radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna općine. Pri sastavljanju prijedloga planskih dokumenata za slijedeće trogodišnje razdoblje obveza je primijeniti zakonom propisanu metodologiju vezano za sadržaj proračuna, programsko planiranje, proračunske klasifikacije i drugo.

POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2019.pdf

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI ZA 2019. GODINU.pdf

Odluke o izvršenju Proračuna Općine Sv. Petar u Šumi za 2019.pdf

Odluka o Izmjeni odluke o izvršenju Proračuna Općine Sv. Petar u Šumi za 2019. godinu..pdf

Bilješke uz financijski izvještaj za 2019.g..pdf

Izmjene Plana Proračuna za 2019. godinu.pdf

Proračun Općine Sv. Petar u Šumi za 2019.g. i Projekcija za 2020-2021.g.pdf

Proračun- obrasci financijskih izvještaja v 5.0.8..xls

POZIV- PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2019.

Sv. Petar u Šumi je jedinstveno
naselje te nema formiranih mjesnih odbora,  naš je prijedlog da na predloženom obrascu
dostavite Vaše prijedloge do roka propisanog ovim pozivom. Želja nam je da kroz
vaše prijedloge, a u skladu s dostupnim sredstvima u proračunu općine zajedno doprinosimo
boljoj kvaliteti života u našoj maloj općini.

Naš projekt je koncipiran na način da
se Vašim neposrednim uključivanjem sukladno postojećoj regulativi prikupi što više kvalitetnih prijedloga te
u okviru proračunskih mogućnosti općine Sv. Petar u Šumi udovolji željama
mještana da izravno odlučuju o većem iznosu financiranja komunalnih akcija i
projekata iz proračuna.

Molimo
građane da svoje prijedloge dostave putem obrasca- Proračun 2019. u Jedinstveni upravni odjel općine Sv. Petar u Šumi
ili na meil:
mario.bratulic@gmail.com;
procelnik@svpetarusumi.hr;
financije@sv.petarusumi.hr
 
do najkasnije 22.listopada
2018. godine u 15.00 sati.

Načelnik općine

Dr.sc. Mario Bratulić

Prijavni obrazac- Proračun 2019..docx

Proračun Općine Sv. Petar u Šumi za 2018.g. i projekcija za 2019.-2020.g.

Bilješke uz financijske izvještaje za 2018.pdf

IZMJENA Odluke o izvršenju Proračuna Općine Sv. Petar u Šumi za 2018..pdf

Proračun Općine Sv. Petar u Šumi za 2018. godinu i projekcija za 2019-2020 godinu.pdf

I. IZMJENE Plana proračuna Općine Sv. Petar u Šumi za 2018.g..pdf

Izvještaji o ostvarenju proračuna za 2018. godinu.xlsx

Odluke o izvršenju Proračuna Općine Sv. Petar u Šumi za 2018..pdf

IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI ZA 2018.pdf

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017.GODINU

FIN. IZVJEŠTAI ZA 2017.xls

Tablica 2 – Primljeni krediti i zajmovi te otplate.pdf

Tablica 4 – Dospjele kamate na kredite i zajmove.pdf

Financijski izvještaji općine Sv. Petar u Šumi

Izvještaji proračuna za 2016.g-RAS funkcijski.xls

Izvještaji proračuna za 2016.g-Referentna stranica.xls

Izvještaji proračuna za 2016.g-P-VRIO.xls

Izvještaji proračuna za 2016.g-OBVEZE.xls

Izvještaji proračuna za 2016.g-BILANCA.xls

Izvještaji proračuna za 2016.g-PR-RAS.xls

PRORAČUN OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI ZA 2017. g.

Temeljem
Zakona o proračunu (“Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15), predstavničko
tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave je na prijedlog
izvršnog tijela do kraja tekuće godine obvezno donijeti proračun za narednu
godinu te projekcije za slijedeće dvije godine.

Uz
proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna za narednu godinu te Programi javnih potreba.

Navedenim
aktima omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršava JUO, radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji
se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju
iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna općine. Pri sastavljanju prijedloga
planskih dokumenata za slijedeće trogodišnje razdoblje obveza je primijeniti
zakonom propisanu metodologiju vezano za sadržaj proračuna, programsko
planiranje, proračunske klasifikacije i drugo

Odluke o izvršenju Proračuna Općine Sv. Petar u Šumi za 2017.g. pdf.pdf

PLAN PRORAČUNA ZA 2017 GODINU I PROJEKCIJA 2018-2019.pdf

Proračun Općine Sv. Petar u Šumi za 2017. web.xlsx

Proračun za 2016. godinu

Odluke o izvršenju Proračuna Općine Sv. Petar u Šumi za 2016..pdf

IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA 2016.g.pdf

I. IZMJENE PLANA PRORAČUNA ZA 2016. g..pdf

Proračun dokumenti od 2010. do 2015. godine

PLAN PRORACUNA ZA 2010.pdf

PROGRAMI JAVNIH POTREBA ZA 2012.god.doc

OBRAZAC ZA PRIJAVU I PROGRAM RADA UDRUGE ZA 2013.docx

PLAN NABAVE 2013. godine.doc

PROGRAM ODRZAVANJA I IZGRADNJE 2010.pdf

PROGRAM JAVNIH POTREBA 2010..pdf

OBRAZAC ZA PRIJAVU PROGRAMA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE- SV PETAR U SUMI 2012.doc

IZMJENE PLANA PRORAČUNA ZA 2015. – PRIJRDLOG ZA VIJEĆE.pdf

PROGRAM SPORT 2010..pdf

logo-sveti-petar-sv-petar-svpetar-znak-samo

Općina Sv. Petar u Šumi

Sv. Petar u Šumi 6
52404 Sv. Petar u Šumi
Republika Hrvatska
OIB: 95418771492
IBAN: HR6224020061843300000

Pon – Pet: 7:00 – 15:00

Korisni linkovi

Općina Sveti Petar u Šumi © 2023. Sva prava pridržana

Dizajn i razvoj: https://appydevelopment.com

Skip to content