SASTANAK POGLAVARSTVA OPĆINE- 28. 07. 2008.

Općinsko poglavarstvo  pod predsjedanjem načelnika Maria Bratulića na netom održanoj sjednici razmatralo je desetak točaka dnevnog reda sjednice. Poglavarstvo je na osnovu odluke Općinskog vijeća pokrenulo postupak izmjena i dopuna Prostornog plana općine zbog usklađenja sa novom zakonskom regulativom.

Aktivnosti izmjene PPUO započet će u kolovozu i rujnu, a stručne i javne rasprave se očekuju u listopadu mjesecu. Očekuje se da bi plan mogao biti donesen na Općinskom vijeću u mjesecu siječnju ili veljači. Izmjene i dopune će kao i do sada odraditi Arhitektonski fakultet u Zagrebu. Poglavarstvo je dalo suglasnost Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pazin za nabavku zapovjednog vozila, a prihvaćen je i prijedlog za I. izmjenu Kolektivnog ugovora za radnike dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin koji uključuje povećanje bruto osnovice za obračun plaće od 3,5% i povećanje stalnog mjesečnog dodatka na plaću.

Poglavarstvo je u sklopu socijalnog programa i pomoći učenicima odobrilo dva zahtjeva za pomoć, a raspravljalo se je  o Programu“ Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“ koji se na nivou Pazinštine pokreće sa mjesecom kolovozom i u koji će bit uključeno ukupno petero od devetnaest anketiranih mještana općine. Poglavarstvo je na zahtjev Ministarstva mora prometa i infrastrukture oko realizacije Programa“ Integralni razvoj lokalne zajednice-EIB II“ dostavilo aplikaciju za potprojekt „ Asfaltiranje nerazvrstanih cesta i uređenje površine trga“.

Poglavarstvo je raspravljalo prodaji općinske imovine i zadužilo Upravni odjel Općine da za slijedeću sjednicu pripremi sve potrebne materijale oko pokretanja javnog natječaja za prodaju zemljišta i nekretnina u vlasništvu općine kao i da prikupi potrebne ponude za zemljište na kojem bi se otvorio novi deponij za građevinski otpad budući je postojeći deponij pred zatvaranjem.

Pod točkom komunalnih aktivnosti istaknuto je da će kroz nekoliko dana, nakon što se obave sve potrebne analize biti otvoren novi vodovodni ogranak Jopi – Kočevari, a od slijedećeg tjedna započet će se sa sustavnom zaštitom supetarskih ladonja i ostalih vrsta plemenitih stabala metodom endoterapije. 

Poglavarstvo je prihvatilo osnovne smjernice Elaborata o Programu sufinanciranja Područnog vrtića Sv. Petar u Šumi u skladu s čl. 49 Zakona o predškolskom odgoji i naobrazbi koji će uz pripadajući zahtjev biti upućen u Odjel za prosvjetu i kulturu Istarske županije.

Poglavarstvo je informirano o aktivnostima organizacijskog odbora za pripremu „Prve smotre starocrkvenog pučkog pjevanja“ koja će se u kolovozu održati u Sv. Petru u Šumi. 

<<< Natrag
Previous NAJLJEPŠA OKUĆNICA ZA 2008. GODINU
logo-sveti-petar-sv-petar-svpetar-znak-samo

Općina Sv. Petar u Šumi

Sv. Petar u Šumi 6
52404 Sv. Petar u Šumi
Republika Hrvatska
OIB: 95418771492
IBAN: HR6224020061843300000

Pon – Pet: 7:00 – 15:00

Korisni linkovi

Općina Sveti Petar u Šumi © 2023. Sva prava pridržana

Dizajn i razvoj: https://appydevelopment.com

Skip to content