SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na temelju čl. 70. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Sv. Petar u Šumi
 s a z i v a m

4. sjednicu
Općinskog vijeća Općine Sv. Petar u Šumi

za 20. prosinca 2021. godine (ponedijeljak)  s početkom u 17,00 sati u zgradi “Čitaonica”,
 Sveti Petru u Šumi.

 

 

Za sjednicu je predložen slijedeći:

 

D N E V N I   R E D

 

0.       Verifikacija zapisnika sa 3. Sjednice Općinskog vijeće
Općine Sv.
Petar u Šumi;

1.      
Prijedlog Izmjena Plana proračuna
Općine Sv. Petar u Šumi za 2021. godinu;

2.      
Prijedlog Izmjena programa javnih
potreba Općine Sv. Petar u Šumi za 2021. godinu;

3.      
Prijedlog izmjena Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.g.;

4.      
Prijedlog izmjena Programa održavanja objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.g.;

5.      
Prijedlog Plana proračuna Općine Sv.
Petar u Šumi za 2022. godinu i Projekcije za razdoblje 2023.-2024. godinu;

6.      
Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna općine
Sveti Petar u Šumi za 2022.g.;

7.      
Prijedlog Programa javnih potreba
Općine Sv. Petar u Šumi za 2022. godinu;

8.      
Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture za
2022. godinu;

9.       Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2022. godinu;

10.   Prijedlog Odluke o dugoročnom zaduženju Općine Sveti Petar u Šumi;

11.   Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za redovito
financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u  Općinskom vijeću Općine Sveti Petar u Šumi za
2022. godinu;

12.  
Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina

13.   Vijećnička pitanja.

 

 

Obrazloženje po
svim točkama Dnevnog reda bit će dano na sjednici usmeno uz
video prezentaciju, a materijal po točkama Dnevnog reda dostavlja se elektronskim
putem.
Molimo Vas da se Sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost
opravdate na telefon Općinske uprave broj 686-444 ili putem mail adrese – procelnik
©svpetarusumi.hr

 

                                                                                  

 

Predsjednik Općinskog vijeća

      Nadir Brešćić, v.r.

Zaključak o najpovoljnijem ponuđaču.pdf

ZAPISNIK sa 3. Sjednice Općinskog vijeća.pdf

IZMJENE PROGRAMI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2021.g.pdf

IZMJENE PROGRAMAI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2021.g.pdf

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka u 2022. g..pdf

1. IZMJENE PRORAČUNA ZA 2021..pdf

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2022.g.pdf

Odluke o kreditnom zaduženju.pdf

Poziv 4. Sjed. Općinskog vijeća.pdf

PROGRAM JAVNIH POTREBA ZA 2022.g.pdf

PROGRAM GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2022.g.pdf

PLAN PRORAČUNA ZA 2022. I PROJEKCIJA ZA 2023-2024. G..pdf

IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA 2021.g.pdf

Odluke o izvršenju Proračuna Općine Sv. Petar u Šumi za 2022..pdf

Previous SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sveti Petar u Šumi
logo-sveti-petar-sv-petar-svpetar-znak-samo

Općina Sv. Petar u Šumi

Sv. Petar u Šumi 6
52404 Sv. Petar u Šumi
Republika Hrvatska
OIB: 95418771492
IBAN: HR6224020061843300000

Pon – Pet: 7:00 – 15:00

Korisni linkovi

Općina Sveti Petar u Šumi © 2023. Sva prava pridržana

Dizajn i razvoj: https://appydevelopment.com

Skip to content