PODJELA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA ZA KORISNIKE KOJI ISTE NISU PREUZELI

Dana 29.09.2021. (srijeda) provodi se podjela spremnika za odvojeno prikupljanje otpada za korisnike koji do sada nisu iste preuzeli. Korisnicima se dodjeljuju PLAVI spremnici za odlaganje papira i kartona i ŽUTI spremnici za odlaganje plastične i metalne ambalaže, a korisnicima koji već posjeduju ZELENE spremnike za miješani komunalni otpad te su zaduženi kod komunalnog poduzeća Usluga d.o.o. iz Pazina. 

 

Vrijeme preuzimanja: 11:00 do 18:00 sati

na prostoru „STARA FARMA“- Slavčići

Raspored odvoza selektivnog otpada za Općinu Sveti Petar u Šumi.pdf

OBAVIJEST o preuzimanju osobnih spremnika za otpad dana 29.09.2021.g..docx

Previous NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA
logo-sveti-petar-sv-petar-svpetar-znak-samo

Općina Sv. Petar u Šumi

Sv. Petar u Šumi 6
52404 Sv. Petar u Šumi
Republika Hrvatska
OIB: 95418771492
IBAN: HR6224020061843300000

Pon – Pet: 7:00 – 15:00

Korisni linkovi

Općina Sveti Petar u Šumi © 2023. Sva prava pridržana

Dizajn i razvoj: https://appydevelopment.com

Skip to content