SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

0. Verifikacija zapisnika sa 11. i 12. Sjednice Općinskog
vijeće Općine Sv. Petar u Šumi;

1. Izvješće o ostvarenju Proračuna Općine Sveti Petar u
Šumi za 2022. godinu;

2. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje komunalne
infrastrukture Općine Sveti Petar u Šumi za 2022. godinu,

3. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture Općine Sveti Petar u Šumi za 2022. godinu

4. Prijedlog Odluke o donošenju UPU sunčane elektrane Škripelj,

5. Prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju komunalnih
djelatnosti;

6. Prijedlog Odluke o upravljanju nekretninama

7. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje
srpanj-prosinac 2022.g;.

8. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Općine Sveti Petar
u Šumi;

9. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Sveti Petar u Šumi;

10. Prijedlog Odluke o osnivanju vlastitog pogona;

11. Prijedlog Izmjena Odluke o koeficijentu i osnovici za
obračun plaće i naknade dužnosnika Općine Sveti Petar u Šumi;

12. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sv. Petar u
Šumi;

13. Prijedlog Pravilnika o poslovanju vlastitog pogona;

14. Prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju službenika i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Petar u Šumi;

15. Vijećnička pitanja.

Predsjednik
Općinskog vijeća Nadir Brešćić, v.r.

ZAPISNIK sa 12. Sjednice Općinskog vijeća.pdf

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Petar u Šumi.pdf

ZAPISNIK sa 11. sjednice Općinskog vijeća.pdf

Odluka o koeficjenti za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela.pdf

Izmjene Statuta Općine Sveti Petar u Šumi.pdf

Odluka o osnivanju vlastitog pogona Općine Sveti Petar u Šumi.pdf

Izvješće o ostvarenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2022.g..pdf

Poziv za 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveti Petar u Šumi.pdf

Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Petar u Šumi.pdf

Pravilnik o poslovanju vlastitog pogona.pdf

Prijedlog Odluke o upravljanju nekretninama.pdf

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PRORAČUNA ZA 2022. g..pdf

Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja sunčane elektrane Skripelj.pdf

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.g..pdf

Odluka o zajedničkom obavljanju komunalnih djelatnosti.pdf

Izmjena Odluke o koeficjentu i osnovici za obračun plaćae i naknade dužnosnika Općine Sveti Petar u Šumi.pdf

Previous SRETAN I BOGOSLOVLJEN USKRS!
logo-sveti-petar-sv-petar-svpetar-znak-samo

Općina Sv. Petar u Šumi

Sv. Petar u Šumi 6
52404 Sv. Petar u Šumi
Republika Hrvatska
OIB: 95418771492
IBAN: HR6224020061843300000

Pon – Pet: 7:00 – 15:00

Korisni linkovi

Općina Sveti Petar u Šumi © 2023. Sva prava pridržana

Dizajn i razvoj: https://appydevelopment.com

Skip to content