JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Sv. Petar u Šumi u 2024. godini

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Sv. Petar u Šumi u 2024. godini

1. Općina Sv. Petar u Šumi poziva organizacije civilnog društva koje su programski usmjerene na rad za opće dobro da se prijave za financijsku podršku iz Proračuna Općine Sv. Petar u Šumi za 2024. godinu.

2. Organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom natječaju (dalje u tekstu: Natječaj) mogu prijaviti program/projekt/manifestaciju koji doprinose razvoju Općine Sv. Petar u Šumi sukladno strateškim i planskim dokumentima Općine za slijedeća prioritetna područja:
● Prioritetno područje 1 – socijalna skrb i zdravstvo
● Prioritetno područje 2 – kultura
● Prioritetno područje 3 – sport i rekreacija
● Prioritetno područje 4 – ostala područja od interesa za opće dobro

3. Ukupno planirana vrijednost ovog Natječaja je 28.500,00 eura od toga za:
● Prioritetno područje 1 – socijalna skrb i zdravstvo 1.000,00 eura
● Prioritetno područje 2 – kultura 2.500,00 eura
● Prioritetno područje 3 – sport i rekreacija 18.000,00 eura
● Prioritetno područje 4 – ostala područja od interesa za opće dobro 7.000,00 eura

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu/manifestaciji je 250,00 eura, a najviši 10.000,00 eura.

Ovim Natječajem iz proračuna Općine Sv. Petar u Šumi moguće je financirati program/projekt/manifestaciju u iznosu od maksimalno 80% ukupnih prihvatljivih troškova, pri čemu su potencijalni prijavitelji dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstva i/ili drugih izvora financiranja u iznosu od minimalno 20% ukupnih prihvatljivih troškova cjelokupnog programa/projekta/manifestacije.

4. Očekivani broj financijskih potpora koje će biti odobrene korisnicima za provedbu programa/projekta/manifestacija u okviru ovog Natječaju je slijedeći:
● Prioritetno područje 1 – socijalna skrb i zdravstvo 3 potpore
● Prioritetno područje 2 – kultura 2 potpore
● Prioritetno područje 3 – sport i rekreacija 6 potpora
● Prioritetno područje 4 – ostala područja od interesa za opće dobro 4 potpore

5. Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata/manifestacija je 30 dana od dana objave, te je zadnji dan za podnošenje prijava 20. ožujka 2024. godine.

6. Prijava se dostavlja isključivo na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Općine Sv. Petar u Šumi (www.svpetarusumi.hr).
Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje.

7. Svaka organizacija civilnog društva može podnijeti najviše jednu prijavu u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe od 01.01.2024. godine do 31.12.2024. godine.

8. U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena prijava na natječaj u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima podnosi se u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom ili osobno predaje u prostorijama općinske uprave uz napomenu: „Javni natječaj za financiranje programa/ projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Sveti Petar u Šumi u 2024. godini – NE OTVARATI“.

Prijave se šalju na sljedeću adresu:
OPĆINA SVETI PETAR U ŠUMI,
Jedinstveni upravni odjel
Sv. Petar u Šumi 6, 52404 Sv. Petar u Šumi
„Javni natječaj za financiranje programa/ projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Sveti Petar u Šumi u 2024. godini – NE OTVARATI“
Prijava u elektroničkom obliku može se dostaviti na CD-u (word/excel format) kao prilog prijave u papirnatom obliku.

Prijave koje ne udovoljavaju naprijed navedenim uputama i uvjetima definiranima u Uputama za prijavitelje, koje su nepotpune, pogrešno ispunjene ili pristignu izvan roka, neće se razmatrati.

9. Cjelokupni postupak zaprimanja i pregleda dostavljenih prijava, ocjenjivanja prijava, donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, ugovaranja, modelima plaćanja, postupanja s dokumentacijom i dr. opisani su u Pravilniku o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Sv. Petar u Šumi i Uputama za prijavitelje koji su zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na mrežnim stranicama Općine Sv. Petar u Šumi www.svpetarusumi.hr

10. Prijavitelji koji su nezadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava mogu podnijeti prigovor na odluku o dodjeli financijskih sredstava. Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak. Prigovori se podnose Povjerenstvu za prigovor putem Jedinstvenog upravnog odjela, u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima Natječaja.

11. S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za program/projekt/manifestaciju u Proračunu Općine Sveti Petar u Šumi za 2024. godinu, Općina Sveti Petar u Šumi sklopit će Ugovor o financijskoj potpori projektu/programu/manifestaciji.

12. Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: procelnica@svpetarusumi.hr, i to najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava iz ovog Natječaja.

Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adrese elektroničke pošte onih koji su pitanja postavili, a najkasnije 7 dana prije isteka ovog Natječaja.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Javni natječaj 2024.

Upute za prijavitelje 2024.

Obrazac opisa programa ili projekta 2024.

Obrazac proračuna programa ili projekta 2024.

Obrazac izjave o nekažnjavanju 2024.

Obrazac o ispunjenim obvezama 2024

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 2024

Obrazac popis priloga 2024.

Obrazac za ocjenu kvalitete – vrijednosti 2024.

Obrazac ugovora o financiranju 2024.

Obrazac opisnog izvještaja 2024.

Obrazac financijskog izvjestaja 2024.

Odluka o raspisivanju javnog poziva 2024.

Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Sveti Petar u Šumi

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za 2024.

 

Previous POZIV ZA DOSTAVU UZORAKA – Senzorno ocjenjivanje kobasica i salama 2024.
logo-sveti-petar-sv-petar-svpetar-znak-samo

Općina Sv. Petar u Šumi

Sv. Petar u Šumi 6
52404 Sv. Petar u Šumi
Republika Hrvatska
OIB: 95418771492
IBAN: HR6224020061843300000

Pon – Pet: 7:00 – 15:00

Korisni linkovi

Općina Sveti Petar u Šumi © 2023. Sva prava pridržana

Dizajn i razvoj: https://appydevelopment.com

Skip to content