Tomislav Ćorić, ministar Gospodarstva i održivog razvoja u Općini Sv. Petar u Šumi

Prva dionica dužine je 600 m, a ujedno je najavio i početak radova
na drugoj dionici dužine 1791 metara za početak svibnja. Vrijednost prve i
druge dionice novog supetarskog vodovoda je 3 milijuna kuna bez PDV. Do konca
2022. biti će gotova i treća dionica dužine 1350 m. Nakon završetka druge
dionice od sela Jukini do Vodospreme pokrenut će se rekonstrukcija županijske
ceste prema Pazinu s uređenjem pješačkih nogostupa od kružnog toka do Banovci.
Nakon svečanog puštanja u rad ministar je sa suradnicima posjetio prvu Hrvatsku
kuću od klobasica gdje su ga je načelnik Mario Bratulić upoznao sa supetarskim
projektima i manifestacijama s naglaskom na nastavak opremanja poslovne zone
Škripelj i izgradnje sunčane elektrane snage 10 megavata, jedne od najvećih u
državi.

KARAKTERISTIKE
VODOVODNOG OBJEKTA

PODACI ZA OBJEKT:

Vodovodni ogranak VODOSPREMA SV. PETAR U ŠUMI – SV.
PETAR U ŠUMI

PROJEKTANTSKI URED: MUNTE PROJEKT d.o.o. Pula, Kolhiđanska
6

Glavni projektant: mr.sc. SERGIO ŠIROL, dipl.ing.građ.

 

DIONICA 1.

IZVOĐAČ RADOVA: –   
Građevinski obrt „ŠALIĆ“, Nova Vas, kestenova

NADZOR:   – Petar
Pamić, struč.spec.ing.aedif. (Učka – konzalting d.o.o. Pazin)

UGOVORENA VRIJEDNOST INVESTICIJE:  852.605,40 kn (bez PDV-a)

VRIJEDNOST INVESTICIJE PO OKONČANOM OBRAČUNU:  851.388,60 kn (bez PDV-a)

POČETAK RADOVA:  26.10.2020. godine

ZAVRŠETAK RADOVA: 
30.11.2020. godine

TEHNIČKI PODACI:  –
ukupno izvedeno 594 m’ cjevovoda, od toga:

– DN 200 mm – 560
m’ – 541 m’ TYTON SPOJ, 19 m’ VRS SPOJ (ispod pruge)

– DN 100 mm – 34 m’ 
TYTON SPOJ

 

DIONICA 2.

 

TEHNIČKI PODACI: 

– ukupna dužina 2. dionice – 1.791,00 m’

– ugrađivati će se cijevi od nodularnog lijeva DN 200 i
DN 100 mm (sve tyton spoj)

                            –
DN 200 u dužini od 1.447 m’

                            –
DN 100 u dužini od 344 m’

VRIJEDNOST INVESTICIJE PO PROVEDENOJ NABAVI:  2.078.207,75 kn (bez PDV-a)

U tijeku je postupak ugovaranja s najpovoljnijim
ponuđačem Građevinskim obrtom „ŠALIĆ“, Nova Vas, Kestenova 6.  Ugovor je trenutno u postupku mirovanja.

ORJENTACIONI POČETAK RADOVA:  05.05.2021. godine

 

Previous Ministrica poljoprivrede u posjetu Sv. Petru u Šumi i Istarskoj županiji
logo-sveti-petar-sv-petar-svpetar-znak-samo

Općina Sv. Petar u Šumi

Sv. Petar u Šumi 6
52404 Sv. Petar u Šumi
Republika Hrvatska
OIB: 95418771492
IBAN: HR6224020061843300000

Pon – Pet: 7:00 – 15:00

Korisni linkovi

Općina Sveti Petar u Šumi © 2023. Sva prava pridržana

Dizajn i razvoj: https://appydevelopment.com

Skip to content